ОБЩИ УСЛОВИЯ

Настоящите правила и общи условия за ползване уреждат отношенията между интернет магазина “smartdeal.bg | s-deal.eu”, “ЕСНП ТИМ ЕООД | SNP TEAM LTD., BG205249954, МОЛ Борислав Вътков” и неговите посетители. Посетител е всяко лице, което е достигнало до сайта, независимо дали извършва поръчка или не.

ВЪВЕДЕНИЕ

Клиентът приема без възражения настоящите общи условия за продажба от момента, в който завърши поръчката чрез бутона „Приемам Общите условия и потвърждавам поръчката”.

Настоящите общи условия за продажба, както и потвърждението на поръчка представляват договорът между smartdeal.bg | s-deal.eu и клиента за доставката на продукти на територията на България.

Договорът не може да бъде променян, освен ако smartdeal.bg | s-deal.eu не потвърди съгласието си да го промени в писмен вид или по електронната поща.

Клиентът се уведомява, че всички продукти, предлагани за продажба на интернет сайта, са нови продукти, съответстващи на действащото европейско законодателство и на приложимите в Европа стандарти.

Като приема настоящите общи условия за продажба, Клиентът потвърждава:

 • че е в състояние да взема решения или че разполага с разрешението на упълномощеното лице, преди да се ангажира с поръчка, подадена към smartdeal.bg | s-deal.eu;
 • че се е запознал, освен с информацията, изложена в настоящите общи условия, и с информацията за основните характеристики на продуктите, които поръчва; тази информация се съдържа в техническите спецификации на продуктите, представени на интернет сайта; в тази връзка smartdeal.bg | s-deal.eu уточнява, че снимките на продуктите, продавани на интернет сайта, са възможно най-достоверните, но не може да гарантира точно съответствие с предлаганите продукти; затова снимките са възпроизведени в интернет сайта единствено с информативна цел и без ангажимент за smartdeal.bg | s-deal.eu.

Ако клиентът смята, че не е достатъчно компетентен, за да избере най-подходящите за неговия случай продукти, той има възможност да се свърже с smartdeal.bg | s-deal.eu по електронна поща и/или по телефона, за да получи допълнителни сведения относно представените на интернет сайта продукти.

Регистрация в smartdeal.bg | s-deal.eu

При регистрацията трябва да се въведе адреса, който ще се използва за доставка, име и фамилия, e-mail, телефон(и) за връзка.

Необходимо е да се избере и парола. След успешна регистрация при всяка отделна поръчка има възможност да се коригира телефона за контакт и адрес за доставка, както и да се посочи представител, който да приеме поръчката. С извършване на поръчка клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите „Общи условия” и ги приема.
С подаването на поръчката си клиентът дава съгласието си smartdeal.bg | s-deal.eu да съхранява, обработва и използва събраните въз основа на поръчката данни за целите на нейната обработка. Някои от тези данни могат да бъдат прехвърлени на дружества, които участват при доставката на продуктите.
Клиентът дава съгласието си и разрешава smartdeal.bg | s-deal.eu да му изпраща търговски съобщения по електронната поща във връзка с продуктите или услугите си.
Личните данни, които smartdeal.bg | s-deal.eu получава при регистрацията, ще бъдат използвани единствено за обслужване на потребителите – приемане и изпълнение на поръчки, доставяне на информация под формата на информационен бюлетин и връзка с потребителите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката. smartdeal.bg | s-deal.eu гарантира, че въпросните данни няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните, освен в случаите предвидени в действащото законодателство.
Потребителите, абонирани за информационния ни бюлетин, могат да прекратят абонамента си по всяко време. Потребителският акаунт на конкретен потребител може да бъде изтрит от базата данни на smartdeal.bg | s-deal.eu, заедно с прилежащите към него данни, по всяко време при желание от страна на потребителя.

Задължения на посетителя

Посетителят, независимо дали е клиент или не, е длъжен да спазва:

 • Настоящите условия;
 • Интернет етиката и добрия тон;
 • Българското законодателство.

Забранява се публикуване на съдържанието, което:

 • Притежава Нецензуриран, расистки или порнографски характер;
 • има обиден, натрапнически или клеветнически характер или е в ущърб на правата на личността;
 • е в нарушение на приложимото законодателство или е неетично;
 • е в нарушение спрямо марки, патенти, авторки права, фирмени тайни или правата на трети лица;
 • съдържа лични данни на трети лица без тяхното изрично съгласие;
 • има комерсиален, в частност рекламен характер.

Поръчка

Клиентът може да направи поръчка чрез интернет сайта или по телефона.

Поръчки се приемат от сайта по всяко време, включително в почивните дни и в дните на официалните празници. При финализиране на поръчката, клиентът има възможност да види списък на продуктите, които купува, и техните цени, имената си, e-mail, телефон, адрес, начинa на доставка и начина на плащане. След финализирането на поръчката smartdeal.bg | s-deal.eu известява за приемането, като изпраща на клиента потвърждение на поръчката на адреса на електронната му поща. Състоянието на текущата, както и на предишни поръчки, можете да следите и от Вашия профил. Онлайн поръчката в интернет сайта е защитена. В случай на погрешно въведена или непълна информация (по-специално адресът на получателя) може да възникнат грешки при изпълнение на поръчката (по-специално доставката), за които smartdeal.bg | s-deal.eu не носи никаква отговорност. Задължение на клиента е да провери точността на поръчаните продукти, поръчаните количества, както и мястото на изпращане на поръчката.

smartdeal.bg | s-deal.eu си запазва правото да откаже изпълнението на всяка подадена от клиент поръчка при наличието на законна причина, в съответствие с действащото законодателство.

Поръчка може по всяко време да бъде анулирана от smartdeal.bg | s-deal.eu в случай на:

 • липса на наличност на поръчани продукти и/или невъзможност да бъдат извършени услугите, за които е подадена заявка;
 • неплащане в предвидения срок на цената на поръчката от страна на клиента;
 • грешно посочен или непълен адрес за доставка;
 • липса на телефон за контакт с клиента;
 • невъзможност за свързване с клиента на посочения от него телефон (няма връзка с номера, клиентът не отговаря на обаждането)
 • при форсмажорни обстоятелства (по-специално непредвидимо закъснение при доставка или повредени доставки от превозвачите).
 • при възникване на проблеми с доставката по вина на smartdeal.bg | s-deal.eu всички допълнителни разходи са за сметка на smartdeal.bg | s-deal.eu. Във всички останали случаи последващо изпращане на пратката ще бъде за сметка на клиента.

Начин на плащане

Плащане при доставка (наложен платеж): При получаване на стоката клиентът плаща дължимата сума на куриера.

** Ако клиентът плаща с банков превод, продуктите ще бъдат предоставени, респ. услугите ще бъдат извършени едва след получаване на плащането.

Като част от борбата срещу измамите в интернет, информацията, свързана с поръчката на клиент, може да бъде предоставяна на трети лица ( съответните органи на реда на Република България) за проверка.

В случай на риск от неплащане на транзакция smartdeal.bg | s-deal.eu си запазва правото да откаже поръчката, както и да не бъде изпълнена.

Цена

Крайната цена на поръчката се калкулира като сбор от цените на поръчаните продукти.

Всички цени са в лева и са крайни спрямо обявените такива за всеки продукт с включено ДДС (без включена доставка) и не подлежат на промяна от момента на поръчване до момента на плащане. smartdeal.bg | s-deal.eu има правото да променя цените обявени в сайта без предварително уведомяване на потребителите. При допуснати технически грешки при публикуване на цените smartdeal.bg | s-deal.eu има правото да откаже поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на потребителя. smartdeal.bg | s-deal.eu се задължава да върне сумата, ако тя е била предварително платена.
smartdeal.bg | s-deal.eu има правото да променя дневните ценови акции, обявени в сайта без предварително уведомяване на потребителите.

Фактура | Фискален документ |  ППП

Всяка поръчка, направена през нашия уебсайт, генерира потвърждение по мейл за направена и обработена поръчка. Там ще получите подробна информация с описание на продуктите и стойността ѝ.

За да получите касова бележка:

Трябва да сте използвали услугата “Плащане при получаване” (наложен платеж). При нея се използва Пощенски паричен превод(ППП). Клиентът получава фискален документ от Еконт/ Спиди като лицензирани пощенски оператори за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги. Клиентът е необходимо да запази фискалният документ, който замества касова бележка в доказателство за извършеното плащане.

Препоръчваме да изисквате касова бележка от куриерите/служителите в случай, че те не ви я предоставят. Като наши партньори те са задължени да издават бележка при предаване на пратката.

*** В някои случаи гаранцията на продукти, закупени от нас може да изисква касова бележка.

Ако сте използвали метод за плащане- “Банков паричен превод”, платежното нареждане се счита за документ по сделката между търговеца и купувача. Може да го приложите към фактурата или да го използвате в случай на предявяване на рекламация.

Прилагането на касова бележка / разпизка издадена от куриер е задължителна за предявяване на рекламация, когато използваният метод на плащане е наложен платеж.

При необходимост от фактура:

 • Може да подадете данните за фактура в коментар към поръчката, по телефон или мейл.   (Ако изберете опцията мейл, се свържете с нас по телефона и ни информирайте, че сте изпратили данни за фактура.)
 • В случай, че пратката е с наложен платеж, задължително изисквайте касова бележка | разписка (от куриерите/служителите в офисите на куриерските фирми), която да прикачите към своята фактура.
 • Ако плащането е по банков път, то пратката ще бъде изпратена без наложен платеж, с доставка за Ваша сметка. При този тип плащане може да получите фактурата по мейл или физически, поставена в пратката.

Важно – всяка издадена фактура се изпраща автоматично или ръчно от нашата система към посочения мейл адрес в поръчката с изключение при:

 • заплатена поръчка по банков път с лично предаване на клиент (при желание от клиента за физически издадена фактура).
 • изискване от клиента за физически издадена фактура преди изпращане на поръчката, независимо от метода на плащане.
 • в случаите когато е допусната грешка в мейл адреса или не разполагаме с мейл адрес и не успяваме да се свържем с клиента за алтернативен метод за предоставяне на фактура.

Начин на доставка

Доставката на стоки се осъществява чрез куриерските услуги на фирма Еконт.

Цената на доставката се поема от купувача и  се заплаща отделно, като не е включена в цената на продуктите в сайта, освен в случаите когато е упоменато друго (например при промоция от страна на търговеца, или в случай на определена сума, след която цената на доставката е безплатна за купувача).

Цената на доставката варира спрямо размера и теглото на продукта. Услугата може да се оскъпи, в случай, че бъде избрана опция “до адрес” или бъде заявен “точен час” на доставка. Когато доставката е до офис на Еконт, цената на доставката се заплаща на Еконт и може да се различава нагоре или надолу в малки граници от калкулираната от системата.

Съществува възможност за доставка чрез друга куриерска фирма, но това трябва задължително да се уточни предварително с търговеца, посредством методите в раздел Свържи се с нас.

Доставката се осъществява от 1 до 5 работни дни, след заявената поръчка от страна на клиента.

Обявените от клиента данни в поръчката го задължават по следния начин: в случай на грешка при изписване на данните за контакт на получателя на доставката, smartdeal.bg | s-deal.eu не носи отговорност за евентуалната невъзможност да достави продуктите.

Промяна на адреса за доставка, направена след плащане на поръчка, не се взема предвид при доставката на продукти или услуги по тази поръчка. Клиентът обаче може, на собствена отговорност, да поиска от превозвача да промени адреса за доставка. В този случай smartdeal.bg | s-deal.eu не носи отговорност за евентуални грешки, допълнително ускъпяване и други подобни при доставката или загуба на пратката от превозвача.

Датите на доставка и експедиране са дадени само за информация, без да пораждат договорни задължения.

Въпреки това, в случай на неоправдано забавяне на доставката, на клиента ще бъде изпратено съобщение.

При направена поръчка за няколко продукти или услуги, ако към датата на експедиране на поръчката няма наличност на един или повече продукти, клиентът може да получи доставка само на наличните към тази дата продукти.

В този случай smartdeal.bg | s-deal.eu запазва правото си, на неизпълнение на поръчката или изпълнението и от части, спрямо наличните продукти. В този случай, smartdeal.bg | s-deal.eu е длъжен да направи връзка с клиента за да го информира за възникналата ситуация.

Рисковете, свързани с продуктите, се прехвърлят при доставката им.

Доставката се извършва от превозвач и се удостоверява с документ за получаване в хартиен или електронен вид, подписан от клиента и/или друг получател, посочен от клиента в поръчката.

В случай на повреда при транспорт, несъответствие на доставените продукти и/или услуги с поръчката или грешка на клиента в поръчката, съобщена предварително на smartdeal.bg | s-deal.eu, получателят трябва много точно да заяви своите възражения при доставката, директно върху товарителницата

Във връзка с това, задължение на клиента е да провери съдържанието на доставката, както и съответствието и състоянието на продуктите в момента на доставката.

Тази проверка се счита за извършена в момента, в който клиентът или упълномощено от него лице подпише товарителницата, представена от превозвача.

Ако е заявил възражения, Клиентът задължително трябва да откаже доставката и да изиска от превозвача незабавното вземане на продуктите, след като предварително се е уверил, че са спазени условията за връщане на продуктите.
На по-късен етап могат да се приемат само рекламации за съществени несъответствия на доставените продукти, подадени при условията за рекламация или съгласно законовата гаранция за скрити дефекти.

Отказът в момента на доставката на поръчаните продукти от клиент може да се разглежда като злоупотреба, ако клиентът не може да докаже, че посочените в талона за доставка нередности действително са налице.

Ако smartdeal.bg | s-deal.eu установи, че нередностите наистина съществуват, поръчката на клиента ще бъде анулирана и обработена в съответствие с посочените условия за връщане на стока по-горе; при това трябва да се уточни, че никакви разходи за връщане няма да бъдат дължими от клиента за незабавното вземане на продуктите от превозвача.

Ако желае повторна доставка, клиентът трябва да направи нова поръчка

Условия за връщане

Съгласно чл. 55, ал.6 от Закона за защита на потребителите в рамките на 14 календарни дни имате право да върнете стока, в случай че не сте доволни от нея, независимо от причината. Възстановяването на сумата се извършва по електронен път ***,  в рамките на 14 дни.

За да бъде върната една стока тя задължително трябва да бъде докладвана в рамките на 14 дена от датата на нейната доставка.

Отказ за връщане може да възникне в случай на:

 • липсващо съдържание;
 • липсващи аксесоари към продукта;
 • нарушаване вида на продукта, включително следи от опит за отваряне или поправяне, следи от удар или следи от използване;
 • нарушаване на опаковката, включително липсваща или увредена такава;
 • хигиенична гледна точка.

Възражението трябва да стане по електронна поща чрез личния му профил в сайта, мо мейл или по телефон (допълнително е необходимо писмено подаване на необходимата информация), най-късно 14 (четиринадесет) работни дни след доставката, като се уточни:

 • номерът на поръчката;
 • каталожните номера и количествата на поръчаните продукти;
 • каталожните номера на получените продукти;
 • точната причина за рекламацията, спрямо описаните условия за връщане по-горе;

*** електронен път – в случай, че са изпълнени условията по-горе, стойността на стоката ще бъде възстановена по банков път, след нейното получаване и проверка относно изисканите условията. За изпълнение на възстановяването на заплатената сума е необходимо:

 1. Стоката  бъде изпратена обратно до smartdeal.bg | s-deal.eu, за сметка на клиента без наложен платеж, като сумата за стоката ще бъде възстановена по банков път след нейното получаване и проверка.
 2. Необходимо е да изпратите допълнително банковата сметка, към която да бъде преведена сумата след получаване на върнатата стоката.

В случай, че smartdeal.bg | s-deal.eu установи действително съществено несъответствие, поръчката на Клиента ще бъде отказана или анулирана и ще бъде обработена в съответствие с посочените условия за това.

Гаранция

Предлаганите от ЕСНП ТИМ ЕООД продукти са в съответствие с действащото европейско законодателство и приложимите в Европа стандарти.

Продаваните от ЕСНП ТИМ ЕООД продукти могат да бъдат използвани единствено по предназначение. ЕСНП ТИМ ЕООД в никакъв случай не носи отговорност за последствията от неправилна употреба или приложение на продукт.

Клиентът се ползва също и от законовата гаранция за скрити дефекти. Само продукти с доказан скрит дефект подлежат на връщане на ЕСНП ТИМ ЕООД по тази причина.

Клиентът, който декларира, че доставеният от ЕСНП ТИМ ЕООД продукт има скрит дефект, трябва да представи и доказателство за това.

Гаранциите не покриват:

 • подмяна на козметични аксесоари и др.);
 • ненормална или неправомерна експлоатация на продуктите;
 • повреди и последствия от тях при експлоатация, несъответстваща на предназначението на продукта
 • повреди и последствия от тях, свързани с външни причини.

Гаранция и рекламация

За да бъде приета заявката за рекламация е необходимо артикулът да бъде представен в оригиналната си опаковка и окомплектовка, както и да бъде съпроводен от разписката, издадена от куриерската компания при заплащането на стоката, касов бон или фактура. Без да са изпълнени тези условия, за съжаление, рекламацията няма да бъде уважена. Заявката ще бъде разгледана в най-кратък срок, в случай на дефект артикулът ще бъде поправен или заменен с нов.

*** В някои случаи гаранцията на продукти, закупени от нас може да изисква касова бележка.

Ако сте използвали метод за плащане- “Банков паричен превод”, платежното нареждане се счита за документ по сделката между търговеца и купувача. Може да го приложите към фактурата или да го използвате в случай на предявяване на рекламация.

Продукт по заявка за рекламация  се изпраща от клиента по куриер за негова сметка. Ако бъде установен дефект и продуктът бъде заменен или ремонтиран се връща на клиента чрез куриер за сметка на Продавача, ако не бъде установен дефект връщането се извършва за сметка на клиента.

Всички представени на сайта и/или продавани в онлайн магазина стоки са със законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба съгласно чл. 112-115 от ЗЗП.

Търговската гаранция, предоставена от ЕСНП ТИМ ЕООД не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП. Независимо от търговската гаранция, продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП. Информация за правата на потребителите, произтичащи от законовата гаранция по чл. 112-115 от ЗЗП

В ситуация, която изисква възстановяване на сума за закупена стока, се извършва по електронен път ( банков път). Възстановяването на сумата се извършва след като smartdeal.bg | s-deal.eu получи стоката и извърши проверка за съответствие, както и дали посочния проблем, дефект и т.н. отговарят на условията за връщане на стока.

Защита на личните данни

Екипът на smartdeal.bg | s-deal.eu се стреми да се чувствате сигурни и комфортно, когато влизате в нашия електронен магазин. Ние обработваме поверително личните данни, които ни давате. С предоставянето на личните си данни Вие се съгласявате те да бъдат обработвани законосъобразно, добросъвестно и за конкретни, точно определени цели в съответствие с нормативните изисквания.
Всеки път, когато потребител отвори нашата уеб страница и различните менюта в нея, ние получаваме информация под формата на информационен протокол със следното съдържание:

 • уебстраницата, която ви е препратила към нас;
 • IP-адрес;
 • дата и продължителност на достъпа;
 • запитването на потребителя;
 • количеството на прехвърлените данни;
 • информация за браузъра и операционната система, които ползвате.

На нашата уебстраница Вие имате възможност да ни предоставите различни лични данни (напр. име и фамилия, адрес, телефон, и-мейл). Предоставянето на тези данни е напълно доброволно.
Личните данни, ще бъдат използвани единствено и само във връзка с обслужването Ви като клиент, за обработката и доставката на поръчката, осъществяването на връзка с Вас и доставянето на информация под формата на информационен бюлетин (абонаментът може да бъде отменен по всяко време). Всички данни, нужни при процеса на поръчката, са строго секретни и не се предоставят на трети лица. Изключение прави само предоставяне на данните за доставка на куриерската фирма като име, телефон, адрес за доставка. Данните могат да бъдат предоставени и ако бъдат изискани по законен ред от полиция, прокуратура или следствени служби.
При поискване имате право да получите безплатна информация относно събраните за вас лични данни. Имате право по всяко време да откажете вашите лични данни да бъдат събрани и обработвани, а също така да поискате да бъдат заличени, коригирани или блокирани. По всяко време бихте могли и да се откажете от нашия бюлетин. За целта се свържете с нас.

Тъй като ние от smartdeal.bg | s-deal.eu се стремим, да предосатвим сигурна платформа, на нашите клиенти, то може да се запознаете с нашата страница за защита на “личните данни”.

Политика на бисквитките

За да подобрим представянето на уеб сайта си и Вашето потребителско преживяване, ние използване бисквитки. С използването на сайта Вие се съгласявате с това.

Бисквитките са малки текстови файлове, които уебсайтът може да запише на вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате страница или сайт. Бисквитката ще помогне на сайта или на други сайтове да разпознаят вашето устройство следващия път, когато го посетите. Използваме термина бисквитки в тази политика, за да назоваваме всички файлове, които събират информация по този начин. Бисквитките изпълняват множество различни функции. Например, те ни помагат да запомним вашето потребителско име или предпочитания, да анализираме колко добре се представят нашите сайтове или дори ни позволяват да ви препоръчаме съдържание, което смятаме, че ще бъде интересно за вас. Някои бисквитки съдържат лична информация – например, ако сте кликнали на “Запомни ме”, когато сте влизали в профила си, бисквитката ще запомни потребителското ви име. Повечето бисквитки не събират информация, която може да ви идентифицира, а по-скоро събират обща информация за това как потребителите достигат до нашите сайтове и ги използват или какво е тяхното местоположение.

Вашият интернет браузър може да бъде настроен да отхвърля бисквитки по-принцип или да ги изтрива в отделни случаи. Ако желаете да премахнете дадени бисквитки или да спрете инсталирането им, моля, следвайте инструкциите на производителя на браузъра ви. Моля, имайте предвид, че вече може да не бъдете в състояние да използвате нашите интернет страници или да ги ползвате само в ограничена степен по технически причини.

Ако горепосочените условия бъдат променени или допълнени, то те ще бъдат публикувани на тази страница без предизвестие. След публикуването им се счита, че клиентите автоматично се съгласяват с тях.

В случай, че някоя от разпоредбите на договора се окаже в противоречие с приложим закон или наредба, тази разпоредба се счита за невалидна, без това да засяга валидността на другите разпоредби на договора.